Adore 360 Oy:n matkaehdot

1. Yleiset matkapakettiehdot

Adore 360 noudattaa matkapakettisopimuksiin yleisiä matkapakettiehtoja (myöhemmin YME), jotka löytyvät tästä Yleiset matkapakettiehdot linkistä ja jotka ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat. Ehtoja sovelletaan 1.7.2018 alkaen tehtyihin sopimuksiin. Ehdot on laadittu ottaen huomioon matkapaketteja ja yhdistettyjä matkajärjestelyjä koskevan direktiivin (EU 2015/2302) ja matkapalveluyhdistelmistä annetun lain pakottavat säännökset. Lisäksi noudatamme alla olevia lisä- ja erityisehtoja.

2. Adore 360 Oy:n lisä- ja erityisehdot

Adore 360 Oy:n (myöhemmin Adore 360), myytyihin matkapaketteihin sovelletaan 1.7.2018 voimaan astunutta Lakia matkapalveluyhdistelmistä ja Yleisiä matkapakettiehtoja sekä näitä lisä- ja erityisehtoja.

Matkapakettien vastuullinen matkanjärjestäjä on Adore 360, joka on antanut vakuuden maksukyvyttömyyden varalle Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV). Adore 360:n rekisteritunnus Kuluttaja- ja kilpailuvirastossa on 1016/18/Mj.

 

Adore 360 Oy on Suomen Matkatoimistoalan Liiton jäsen. Jäsentunnuksemme on 48218.

1. Maksusuoritukset ja sopimuksen syntyminen

Matkustajalla on velvollisuus tarkistaa matkavahvistus ja ilmoittaa mahdollisista virheistä tai puutteista ennen maksun suorittamista.

Sopimus syntyy, kun matkustaja tilattuaan matkan maksaa Adore 360:lle ennakkomaksun alkaen 200 euroa / henkilö. Matkan hinta kokonaisuudessaan maksetaan viimeistään 45 vrk ennen matkaa. Varausmaksusta toimitetaan lasku ensisijaisesti asiakkaan sähköpostiin. Varausmaksu maksetaan matkavahvistuksessa olevien tietojen mukaisesti pankkisiirrolla.

Jos matka varataan alle 45 vrk ennen lähtöä, matkaa varattaessa suoritetaan koko matkan hinta, ellei toisin sovita.

Varausmaksun maksamalla asiakas hyväksyy Yleisiin Matkapakettiehtoihin sekä Adore 360 Oy:n lisä- ja erityisehtoihin sisältyvät määräykset.

Matkanjärjestäjällä on oikeus purkaa sopimus, jos matkustaja ei ole maksanut matkan hintaa tai sen osaa viimeistään sovittuna maksupäivänä. Ennakkomaksun maksamisen jälkeen sopimus on syntynyt ja Adore 360:lla on oikeus lisä- ja erityisehdoissa määriteltyihin peruutuskuluihin.

2. Matkustusasiakirjat

Matkustajan tulee matkaa varatessaan antaa nimitiedot täsmälleen samassa muodossa kuin ne ovat matkalla käytettävässä passissa. Uudelleen kirjoitettavista lipuista ja matkadokumenteista veloitetaan muutoskulu 100 euroa / henkilö sekä palveluntuottajan perimät kulut.

Matkustaja on vastuussa tarvittavien matkustusasiakirjojen, useimmiten passin, hankinnasta. Useimmilla matkoillamme tarvitaan voimassa oleva ulkomaanpassi. Suosittelemme, että passi on voimassa vielä 6 kuukautta matkan jälkeen, koska useat maat edellyttävät tätä. Matkustajan tulee varmistaa passin voimassaolo ja kunto, sekä että passissa on riittävästi tyhjiä sivuja mahdollisia viisumeita ja leimoja varten.

Matkustaja vastaa tarvittavien viisumeiden hankinnasta, mikäli toisin ei ole sovittu.

Asiakkaita pyydetään tarkistamaan passi- ja viisumivaatimukset kohdemaan lähetystöstä hyvissä ajoin ennen matkaa. Lisätietoja Ulkoasiainministeriön sivuilta sekä maiden lähetystöistä.

3. Matkalippujen lähettäminen

Liput lähetetään matkustajalle sähköpostitse sopimuksen mukaan. Matkustaja on velvollinen ilmoittamaan Adore 360:lle, mikäli matkadokumentit eivät ole saapuneet sähköpostitse sovitun mukaisesti. Matkadokumenttien postittamisesta veloitetaan toteutuneet kulut. Adore 360 ei korvaa postin kadottamia matkadokumentteja.

4. Peruutusehdot

Matkojemme erityisluonteen vuoksi sovellamme matkoihimme yleisistä matkapakettiehdoista 4.1. kohdan osalta poikkeavia peruutusehtoja. Näitä peruutusehtoja noudatetaan peruutuksen syystä riippumatta.

Mikäli matkustaja peruuttaa matkansa, peruutusmaksuna peritään mahdolliset todelliset peruutuskulut, matkakohtaisesti määritelty kohtuullinen korvaus jo tehdystä suunnittelutyöstä sekä toimistokulut 180 euroa / henkilö.

Mikäli matkustaja peruuttaa osan matkapakettiin kuuluvista palveluista, matkustajalta veloitetaan peruutuksesta aiheutuvat todelliset kulut sekä matkanjärjestäjän palveluhinnaston mukainen toimistokulut 180 euroa / henkilö.

Peruutustapauksissa matkustajan tulee viivytyksettä ottaa yhteyttä Adore 360:een. Veloitettua palvelu- ja luottokorttilisämaksua ei palauteta.

5. Matkasopimuksen muutoksista ja luovutuksesta syntyvät kustannukset

Mikäli matkustaja muuttaa sovittua matkasopimusta YME 7. kohdan mukaisesti, muutos- ja luovutuskustannuksena peritään mahdolliset toteutuneet kulut, matkakohtaisesti määritelty kohtuullinen korvaus tehdystä suunnittelutyöstä sekä muutoskulut 100 euroa / henkilö.

Myös jo tehdyn muutoksen peruuttaminen tulkitaan uudeksi muutokseksi.

Muutostapauksissa matkustajan tulee viivytyksettä ottaa yhteyttä Adore 360:een. Virheiden tai puutteiden korjaaminen myöhemmin voi aiheuttaa kustannuksia (esim. virheellisen nimitiedon korjaaminen tai uuden lipun ostaminen, mikäli nimi ei korjattavissa).

6. Adore 360 tekemät muutokset

Mikäli Adore 360 joutuu ulkopuolisista syistä muuttamaan varausta, tulee asiakkaan 7 päivän kuluessa saatuaan muutoksesta tiedon ilmoittaa, hyväksyykö hän muutoksen. Mikäli asiakas ei ota em. tavalla yhteyttä, katsoo Adore 360 asiakkaan hyväksyneen muutoksen.

7. Lentokenttä- ja turistimaksut
Matkan hinnassa peritään kaikki ne verot, jotka ovat mahdollista maksaa ennen matkalle lähtöä.

Eri lentokentillä käteisellä perittävät pakolliset lähtömaksut tai viisumit eivät sisälly matkan hintaan.

Useissa kaupungeissa ja matkakohteissa matkustajilta peritään yöpymisen yhteydessä turistivero tai -maksu, jonka määrä riippuu majoituksen tasosta ja oleskelun pituudesta. Ellei näitä maksuja voida periä matkan hinnassa etukäteen, ne maksetaan suoraan majoituspalveluntarjoajalle.

8. Takaisinmaksut

Jos matkustaja käyttää vain osan varaamistaan palveluista ei takaisinmaksua käyttämättömistä palveluista voi suorittaa.

9. Matkustajan velvollisuus tarkistaa dokumentit
Matkustajalla on velvollisuus tarkistaa matkustusdokumenttien oikeellisuus.

Matkustajan tulee myös tarkistaa nimien oikeinkirjoitus ja varmistaa, että hänellä on mukanaan tarvittavat matkadokumentit.

10. Aikataulumuutokset ja matkakohteen erityisolot

Matkanjärjestäjä pidättää oikeuden ohjelmanmuutoksiin, jotka johtuvat esimerkiksi lento- tai maakuljetuksiin liittyvistä aikataulumuutoksista tai matkakohteen erityisoloista.

11. Hinnanmuutokset ja matkan lopullinen hinta

Matkojen hinnat annetaan sitoumuksetta ja ne perustuvat kunkin matkan hinnoittelupäivänä voimassa olleisiin valuuttakursseihin. Varaamme oikeuden YME kohdan 8. mukaisiin hinnanmuutoksiin.

12. Matkatavarat

Matkatavaroiden kuljetuksessa noudatetaan kunkin kuljetusyhtiön voimassa olevia määräyksiä. Kuljetusyhtiöt voivat halutessaan rajoittaa matkatavaran määrää ja kokoa.

Kehotamme hankkimaan matkatavaroille matkavakuutussuojan niiden katoamisen, viivästymisen tai vahingoittumisen varalta.

13. Vakuutusturva

Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa matkustajan matkalla tarvitsemista vapaaehtoisista vakuutuksista, vaan matkustaja vastaa itse vakuutusturvastaan ja sen kattavuudesta esim. peruutusturvan osalta. Tämän vuoksi matkanjärjestäjä kehottaa matkustajaa hankkimaan matkaa varten riittävän kattavan henkilöön ja omaisuuteen kohdistuvan sekä peruutusturvan sisältävän matkavakuutussuojan. Tarkemmat ohjeet saatte vakuutusyhtiöltä.

14. Erillispalvelut

Kun palvelu varataan yksittäisenä matkapalveluna erillään matkapakettivarauksesta ja matkapakettisopimuksen solmimisesta, ei varattu matkapalvelu ole osa matkapakettia ja kyseessä on välitetty tuote. Kuvatussa tilanteessa palveluun ei sovelleta EU-direktiivin 2015/2302 mukaisia matkapaketteihin sovellettavia oikeuksia ja Adore 360 ei ole vastuussa näiden välitettyjen matkapalveluiden asianmukaisesta suorittamisesta.

Erillispalvelut, esimerkiksi aktiviteetit, tilataan matkustajan pyynnöstä. Erillispalvelun hinnan lisäksi veloitetaan Adore 360 palveluhinnaston mukainen varausmaksu 50 euroa / varaus, kun asiakas on itse määritellyt tarkan varauskohteen, joka ei vaadi Adore 360:n suunnittelutyötä.

Erillispalveluista, jotka vaativat Adore 360:n suunnittelutyötä, veloitetaan matkakohtaisesti määritellyn suunnittelutyön hinta. Näissä tapauksissa ei veloiteta erillistä varausmaksua.

Varaukset ovat kirjallisen vahvistamisen jälkeen sitovia. Vahvistushetkellä astuvat voimaan palveluntarjoajan varaus- ja myyntiehdot.

Muutos- ja peruutustapauksissa noudatetaan Adore 360:n lisä- ja erityisehtojen kohtia 4. ja 5.

15. Huomioitavaa lasten kanssa matkustamisessa

Tutustu lapsen kanssa matkustamiseen liittyviin asioihin Ulkoministeriön sivuilla osoitteessa https://um.fi/lapselle-huoltajien-lupa-lomamatkalle . Suomen lainsäädännön mukaan, jos lapsi on vanhempiensa yhteishuollossa, päättävät he yhdessä kaikista lapsen asioista, eikä toisella huoltajalla (tai muulla henkilöllä) ole oikeutta viedä lasta ulkomaille ilman toisen huoltajan (huoltajien) suostumusta. Myös kuljetusyhtiöt ja majoitusliikkeet sekä matkakohteiden viranomaiset voivat rajoittaa alle 18-vuotiaiden oikeutta matkustaa ilman huoltajaansa. Alaikäistä koskevat matkustusvaatimukset tulee aina tarkistaa lähtö-, kohde- ja kautta kulkumaan viranomaisilta, koska osalla mailla on tarkkaan määritelty, minkälainen luvan täytyy olla.

Ilman huoltajaa matkustavalla alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan allekirjoittama suostumus, suostumuksen muotovaatimus voi vaihdella. Suostumus tulee ottaa mukaan matkalle ja kysyttäessä esitettävä mm. viranomaisille, kuljetusyhtiölle tai majoitusliikkeelle. Vastuu ko. suostumuksen lähettämisestä matkanjärjestäjälle on asiakkaalla.

16. Yleistä

Matkapäivien, kuljetus- ja majoitustietojen sekä mahdollisten palveluiden virheistä tulee ilmoittaa viipymättä Adore 360:lle.

Matkoja varten Adore 360:lle luovutettuja henkilötietoja siirretään matkan järjestämistä varten yhteistyökumppaneille myös EU-/ETA-maiden ulkopuolelle. Tietosuojasta saat lisätietoja tietosuojaselosteesta.

Koska eri maista saatavissa esitteissä tai muiden tahojen nettisivuilla voi olla epätarkkuuksia ja virheitä, matkanjärjestäjä vastaa vain itse tuottamiensa esitteiden, nettisivujen ja matkaohjelmien sisällöstä. Matkanjärjestäjä varaa oikeuden muuttaa nettisisältöä ja sopimusehtoja ennen matkasopimuksen syntymistä. Adore 360 ei vastaa matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista eikä internet -sivuilla tai näissä ehdoissa mahdollisesti olevista kirjoitus- tai painovirheistä.

Adore 360 ei vastaa paikan päällä vallitsevista sääolosuhteista ja niistä tai vastaavista syistä mahdollisesti aiheutuvista muutoksista matkasisältöihin.

Valvova viranomainen

Kilpailu- ja kuluttajavirasto Siltasaarenkatu 12 A
00530 Helsinki
puhelin: 029 505 3000

sähköposti: kirjaamo@kkv.fi

Vastuullinen matkanjärjestäjä

Adore 360 Oy
Johanneksenrinne 1 B 49, 00120 Helsinki
puhelin: +358 40 564 6717

sähköposti: hello@adore360.com

Nämä Adore 360:n erityisehdot on päivitetty 14.6.2020 ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Adore 360 Oy varaa oikeuden muuttaa tai rajata näitä matkaehtoja.

Adore 360:n palveluhinnasto

Muutoskulu: määritellään matkasopimuksessa

Toimistokulu: määritellään matkasopimuksessa
Suunnittelutyö: määritellään matkasopimuksessa
Erillispalvelujen varausmaksu: määritellään matkasopimuksessa
Peruutuskulu: todelliset peruutuskulut, kohtuullinen korvaus suunnittelutyöstä sekä toimistokulu 

Laskutusmaksu: 5 euroa / lasku Laskun jyvitys: 10 euroa / lasku

Maksupalvelulain mukaisesti perimme luottokorttimaksuista korttiyhtiön veloittaman luottoprovision. American Expressillä ja Diners Clubilla 3 % tämä osuus on matkan hinnasta. Marginaaliverollisissa matkoissa myös maksutapalisään lisätään 24 % alv.